Υποστηριζόμενες εκδόσεις Android

 Οι υποστηριζόμενες εκδόσεις Android για την εφαρμογή Attica Mobile είναι:

Έκδοση Λειτουργικού Android
 5, 6, 7, 8 & 9