Κωδικοί μιας χρήσης μέσω Συσκευής για Επιχειρήσεις

Καλώς ορίσατε στο νέο Attica e-banking και Attica Mobile!

H συσκευή Κωδικών Μίας Χρήσης (Hardware Token) για Εταιρικούς Πελάτες που προμηθευτήκατε σας παρέχει την δυνατότητα της εκτέλεσης συναλλαγών μέσω του συστήματος Attica e-banking, με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Ενέργειες αρχικοποίησης συσκευής

Την πρώτη φορά που θα παραλάβετε τη συσκευή Κωδικών μιας Χρήσης για Εταιρικούς Πελάτες από ένα από τα Καταστήματα του δικτύου της Attica Bank, θα πρέπει να εκτελέσετε τα παρακάτω βήματα:

 1. Ανοίξτε τη συσκευή σας, πιέζοντας το πλήκτρο ΟΚ (ON/OFF)
 2. Η συσκευή θα σας ζητήσει να καταχωρήσετε το αρχικό PIN που έχει επιλεγεί από τον κατασκευαστή (ENTER PIN) που είναι ο αριθμός 1254.
 3. Εφόσον καταχωρήσετε το αρχικό PIN και πατήσετε το πλήκτρο ΟΚ, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε νέο PIN (NEW PIN).
 4. Εισάγετε ένα PIN της επιλογής σας (υποχρεωτικά 4 ψηφία) και πατήστε το πλήκτρο ΟΚ .
 5. Εισάγετε ξανά το PIN για επιβεβαίωση (CONFIRM) και πατήστε το πλήκτρο ΟΚ.
 6. Εμφανίζεται το μήνυμα Ολοκλήρωσης (COMPLETE) και η συσκευή σας είναι έτοιμη για χρήση.

Σημείωση:  Σε περίπτωση λάθους μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο MENU (<-) βελάκι για να διαγράψετε τον κωδικό PIN που καταχωρήσατε.

Το PIN που επιλέξατε είναι αυτό το οποίο θα εισάγετε κάθε φορά που ανοίγετε την συσκευή σας (πατώντας το πλήκτρο OK), για να μπορείτε να παράγετε Κωδικούς μιας Χρήσης για να εκτελείτε συναλλαγές μέσω του συστήματος Attica e-banking.

Ενεργοποίηση Συσκευής Κωδικών μιας χρήσης (Hardware Token)


Η διαδικασία ενεργοποίησης απαιτείται να εκτελεστεί μία φορά, μετά την παραλαβή  από ένα από τα Καταστήματα του δικτύου της Attica Bank και την αρχικοποίησή της, ακολουθώντας έναν από τους παρακάτω τρόπους :

1. Σε ένα από τα καταστήματα της Attica Bank

Ο υπάλληλος του καταστήματος της Attica Bank μπορεί, αν θέλετε, να ενεργοποιήσει την συσκευή κωδικών μιας χρήσης επί τόπου στο κατάστημα.

2.  Επικοινωνία με το Helpdesk της Attica Bank:
Προτού εισέλθετε στο σύστημα Attica e-banking, επικοινωνήστε με το Help Desk της Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζας στα τηλέφωνα:  210-3669000 ή 801-11-500900 (από σταθερό τηλέφωνο εντός Ελλάδας, με χρέωση μίας αστικής μονάδας),  για να σας ενεργοποιήσουν τη συσκευή σας. Αφού ταυτοποιηθούν τα στοιχεία σας, θα σας ζητηθεί ο 10ψήφιος Σειριακός Αριθμός (Serial Number) της συσκευής σας την οποία επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε, τον οποίο θα βρείτε στο πίσω μέρος της συσκευής με την μορφή S/N 094ΧΧΧΧΧΧ, καθώς και ένας 8-ψήφιος κωδικός που θα παραχθεί από την Συσκευή Κωδικών Μιας Χρήσης.

3.  Ενεργοποίηση μέσω e-banking:

Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε μέσω του Attica e-banking την Συσκευή Κωδικών μιας Χρήσης, θα πρέπει να έχετε ήδη ενεργοποιημένη την Υπηρεσία Κωδικών μιας Χρήσης μέσω SMS.

Από την επιλογή «Εργασίες Χρήστη» επιλέξτε τη συναλλαγή «Ενεργοποίηση Συσκευής Κωδικών Μίας Χρήσης» (Hardware Token).

Αν η Συσκευή Κωδικών μιας Χρήσης είναι ήδη ενεργοποιημένη τότε θα εμφανιστεί η παρακάνω οθόνη:Αν δεν είναι ενεργοποιημένη θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη:
 

Εισάγετε τον 10ψήφιο Σειριακό Αριθμό (Serial Number) της συσκευής την οποία επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε, τον οποίο θα βρείτε στο πίσω μέρος της συσκευής με την μορφή S/N 094ΧΧΧΧΧΧ.

Στην συνέχεια στο πεδίο «Κωδικός Μιας Χρήσης» καταχωρήστε ένα 8-ψήφιο Κωδικό μιας Χρήσης, που θα πρέπει να παραχθεί από την συσκευή σας.

Για να παράγετε το 8-ψηφιο Κωδικό Μιας Χρήσης από την συσκευή σας:


α) Πατήστε το πλήκτρο OK της συσκευής Κωδικών Μίας Χρήσης (Hardware Token) για ανοίξετε την συσκευή.

β) Η συσκευή θα σας ζητήσει να καταχωρήσετε το PIN (4 ψηφία) που έχετε επιλέξει κατά την αρχικοποίηση της συσκευής (βλέπε παράγραφο 2 παραπάνω) (ENTER PIN).

γ)  Εφόσον καταχωρήσετε το PIN και εμφανισθεί η κάτω παύλα που αναβοσβήνει, πατήστε το πλήκτρο ΟΚ και η συσκευή θα εμφανίσει έναν 8-ψήφιο Κωδικό Μίας Χρήσης.


Καταχωρήστε τον κωδικό αυτό στο πεδίο «Κωδικός μιας χρήσης».

Επιλέγοντας «Αποδοχή» παίρνετε μήνυμα επιβεβαίωσης και στη συνέχεια χρειάζεται να ζητήσετε «Αποστολή κωδικού μιας χρήσης με SMS». Θα έρθει μήνυμα στο κινητό σας με ένα 8-ψήφιο κωδικό Μιας Χρήσης που θα χρειαστεί να συμπληρώσετε στο αντίστοιχο πεδίο (Κωδικός μιας χρήσης):


Με «Επιβεβαίωση» θα πάρετε μήνυμα ολοκλήρωσης. Η συσκευή Kωδικών μιας Xρήσης έχει ενεργοποιηθεί και μπορείτε να την χρησιμοποιείτε στις συναλλαγές σας.

Σημείωση :

 • Πατώντας το πλήκτρο «Αποστολή SMS στο κινητό» απενεργοποιείται και εμφανίζεται στην οθόνη ένας μετρητής που μετράει ανάποδα το χρονικό διάστημα των δύο (2) λεπτών που είναι ενεργός ο Κωδικός Μίας Χρήσης που στάλθηκε μέσω γραπτού μηνύματος SMS.
 • Μετά την πάροδο των δύο (2) λεπτών ο Κωδικός Μίας Χρήσης δεν είναι έγκυρος πλέον, οπότε θα πρέπει να επαναλάβετε την αποστολή νέου κωδικού, εφόσον δεν έχετε ολοκληρώσει την καταχώρηση του για την εκτέλεση της συναλλαγής που επιθυμείτε.
 • Η  υπηρεσία αποστολής Κωδικών Μίας Χρήσης μέσω γραπτού μηνύματος SMS (SMS Token) «κλειδώνεται» μετά από τρείς (3) προσπάθειες λανθασμένης εισαγωγής Κωδικού Μίας Χρήσης και θα πρέπει να επικοινωνήστε με το Help Desk της Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζας στα τηλέφωνα: 210-3669000 ή 801-11-500900 (από σταθερό τηλέφωνο εντός Ελλάδας, με χρέωση μίας αστικής μονάδας), για να ενεργοποιηθεί.

Συναλλαγές με χρήση της Συσκευής Κωδικών Μιας Χρήσης (Hardware Token)

Όταν εκτελείτε μια συναλλαγή μέσω του συστήματος Attica e-banking και προχωρήσετε στην οθόνη της επιβεβαίωσης, θα σας ζητηθεί Κωδικός μιας χρήσης για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Μπορείτε να διαλέξετε αν θα χρησιμοποιήσετε κωδικό μιας χρήσης μέσω συσκευής ή μέσω μηνύματος στο κινητό σας. Αν επιλέξετε «Κωδικός μιας χρήσης μέσω συσκευής», τότε ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα: 

 1. Πατήστε το πλήκτρο OK της συσκευής Κωδικών Μίας Χρήσης (Hardware Token) για ανοίξετε την συσκευή.
 2. Η συσκευή θα σας ζητήσει να καταχωρήσετε το PIN (4 ψηφία) που έχετε επιλέξει κατά την αρχικοποίηση της συσκευής (βλέπε παράγραφο 2 παραπάνω) (ENTER PIN).
 3. Εφόσον καταχωρήσετε το PIN και εμφανισθεί η κάτω παύλα που αναβοσβήνει πατήστε το πλήκτρο ΟΚ και η συσκευή θα εμφανίσει έναν 8-ψήφιο Κωδικό Μίας Χρήσης.
 4. Εισάγετε τον Κωδικό Μίας Χρήσης στο αντίστοιχο πεδίο στην συναλλαγή του συστήματος Attica e-banking  που εκτελείτε και πατήστε την επιλογή «Επιβεβαίωση» για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.
 • Ο Κωδικός μιας Χρήσης που παράγεται παραμένει στην οθόνη της συσκευής για 30 δευτερόλεπτα.
 • Ο Κωδικός μιας Χρήσης που παράγεται από τη συσκευή αφορά την συγκεκριμένη συναλλαγή και δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο σε άλλη συναλλαγή.
 • Η  υπηρεσία Κωδικών μιας Χρήσης μέσω συσκευής (Hardware Token) «κλειδώνεται» μετά από τρεις (3) προσπάθειες λανθασμένης εισαγωγής Κωδικού μιας Χρήσης και θα πρέπει να επικοινωνήστε με το Help Desk της Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζας στα τηλέφωνα: 210-3669000 ή 801-11-500900 (από σταθερό τηλέφωνο εντός Ελλάδας, με χρέωση μίας αστικής μονάδας),  για να ενεργοποιηθεί εκ νέου. 
 • Εάν πατήσετε ξανά το πλήκτρο της συσκευής μετά την εμφάνιση του 8-ψήφιου Κωδικού μιας Χρήσης, σβήνει η οθόνη της συσκευής και μπορεί να επαναλάβετε την διαδικασία για την παραγωγή νέου κωδικού.

Συχνές Ερωτήσεις

 1. Τι είναι η συσκευή Κωδικών Μίας Χρήσης (Hardware Token);

Η συσκευή Κωδικών Μίας Χρήσης (Hardware Token) είναι ψηφιακή συσκευή παραγωγής κωδικών μιας χρήσης. Η συσκευή παράγει ένα μοναδικό κωδικό με κάθε χρήση (πάτημα πλήκτρου), τον οποίον και χρησιμοποιείτε για την ολοκλήρωση των συναλλαγών μέσω του συστήματος Attica e-banking.

 1. Γιατί η Attica Bank χρησιμοποιεί την συσκευή Κωδικών μιας Χρήσης (Hardware Token):

Η συσκευή Κωδικών Μίας Χρήσης (Hardware Token) συνδυάζει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και την ευκολία στην εκτέλεση των τραπεζικών σας συναλλαγών προσφέροντας τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

 • είναι ελαφριά και μικρή σε μέγεθος,
 • μπορείτε να την έχετε συνέχεια μαζί σας,
 • έχει μεγάλη διάρκεια ζωής,
 • δεν χρειάζεται να συνδυαστεί με εγκατάσταση ειδικού προγράμματος στον υπολογιστή σας.
 1. Τι κάνω όταν αποκτήσω την συσκευή Κωδικών μιας Χρήσης (Hardware Token):
  - Αν είστε κάτοχος μόνο της συσκευής Κωδικών Μίας Χρήσης (Hardware Token), επικοινωνήστε με το Help Desk της Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζας στα τηλέφωνα: 210-3669000 ή 801-11-500900 (από σταθερό τηλέφωνο εντός Ελλάδας, με χρέωση μίας αστικής μονάδας), για να ενεργοποιήσουν τη συσκευή σας.
  -Αν είστε χρήστης που έχετε ήδη εγγραφεί και ενεργοποιήσει την υπηρεσία αποστολής Κωδικών Μίας Χρήσης μέσω γραπτού μηνύματος SMS (SMS Token), μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ο ίδιος μέσω της συναλλαγής «Ενεργοποίηση Συσκευής Κωδικών μιας Χρήσης» στην αντίστοιχη επιλογή του συστήματος Attica e-banking. Για την ολοκλήρωση της ενεργοποίησης, επιλέγετε την «Αποστολή Κωδικού μέσω SMS» στο αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει στην Τράπεζα και εισάγετε τον Κωδικό μιας Χρήσης που θα σας σταλεί στο κινητό σας τηλέφωνο.
 1. Τι κάνω αν χάσω ή χαλάσει η συσκευή Κωδικών Μίας Χρήσης (Hardware Token);
  Αν χάσετε τη συσκευή σας, για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να δηλώσετε την απώλεια στο Help Desk της Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζας στα τηλέφωνα: 210-3669000 ή 801-11-500900 (από σταθερό τηλέφωνο εντός Ελλάδας, με χρέωση μίας αστικής μονάδας),  ώστε η συσκευή να δεσμευθεί και να ακυρωθεί από το σύστημα. Νέα συσκευή μπορείτε να αποκτήσετε σε ένα από τα Καταστήματά μας.
  Αν η συσκευή έχει βλάβη (π.χ. δεν ενεργοποιείται η οθόνη με το πάτημα του πλήκτρου) τότε θα πρέπει να την επιστρέψετε στο Κατάστημα ώστε να αντικατασταθεί. Δωρεάν αντικατάσταση ισχύει για το χρονικό διάστημα εγγύησης της συσκευής (1 χρόνος).
 1. Αν κάποιος βρει τη συσκευή μου μπορεί να τη χρησιμοποιήσει;
  ‘Όχι, δε μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Η συσκευή σας αντιστοιχίζεται μοναδικά με τον Κωδικό Πελάτη (username) σας και κανένας τρίτος δεν μπορεί να την χρησιμοποιήσει και να κάνει συναλλαγές.
 1. Εισάγω σωστά τον Κωδικό μιας Χρήσης αλλά η συναλλαγή δεν ολοκληρώνεται. Γιατί;
  Σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανόν να ισχύει ένα από τα παρακάτω:
 • Δεν έχετε ενεργοποιήσει την συσκευή (δείτε ερώτηση 3)
 • Έχει περάσει αρκετός καιρός από την τελευταία συναλλαγή και η συσκευή σας πιθανόν να έχει αποσυγχρονιστεί.
  Επικοινωνήστε με το Help Desk Help Desk της Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζας στα τηλέφωνα :  801-11-500900 (από σταθερό τηλέφωνο εντός Ελλάδας, με χρέωση μίας αστικής μονάδας), ή 210-3669000, για να σας εξυπηρετήσουν.
 1. Πληκτρολόγησα το PIN στη συσκευή μου και εμφανίστηκε στην οθόνη το μήνυμα “ERROR’’ . Τι σημαίνει;
  To PIN που πληκτρολογήσατε δεν είναι το σωστό. Πατήστε ξανά το πλήκτρο OK και εισάγετε το σωστό PIN. Σε περίπτωση που εισάγετε 2η φορά λάθος PIN στη οθόνη της συσκευής θα εμφανιστεί ξανά το μήνυμα ERROR. Στην 5η συνεχόμενη λανθασμένη εισαγωγή του PIN το μήνυμα θα αλλάξει σε τελευταία προσπάθεια  (LAST TRY)  και εφόσον καταχωρηθεί λάθος αριθμός PIN για 6η φορά  η συσκευή σας θα κλειδωθεί (LOCK). Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Help Desk Help Desk της Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζας στα τηλέφωνα:  801-11-500900 (από σταθερό τηλέφωνο εντός Ελλάδας, με χρέωση μίας αστικής μονάδας), ή 210-3669000 για να σας ξεκλειδώσουν την συσκευή και να σας δοθούν οδηγίες για την καταχώρηση νέου PIN.
 1. Μπορώ να αλλάξω το PIN της συσκευής μου;
  Μπορείτε να αλλάξετε το PIN ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
 • Πατώντας το πλήκτρο ΟΚ και έχοντας εμφανισθεί ένας Κωδικός Μίας Χρήσης στην συσκευή σας, πατήστε το πλήκτρο MENU(<-) βελάκι και η συσκευή θα εμφανίσει το μήνυμα αλλαγής PIN (CHANGE PIN).
 • Πατώντας το πλήκτρο ΟΚ η συσκευή θα σας ζητήσει να καταχωρήσετε νέο PIN (NEW PIN).
 • Εισάγετε ένα PIN της επιλογής σας (υποχρεωτικά 4 ψηφία) και πατήστε το πλήκτρο ΟΚ.
 • Εισάγετε ξανά το PIN για επιβεβαίωση (CONFIRM) και πατήστε το πλήκτρο ΟΚ.
 • Εμφανίζεται το μήνυμα Ολοκλήρωσης (COMPLETE) και η συσκευή σας είναι έτοιμη για χρήση.

  Το νέο PIN έχει καταχωρηθεί και πλέον η συσκευή ενεργοποιείται μόνο με το νέο PIN που έχετε καταχωρήσει.
 1. Εκτός από την συσκευή Κωδικών Μίας Χρήσης (Hardware Token) υπάρχει άλλος τρόπος για την καταχώρηση Κωδικών Μίας Χρήσης ;
  Εκτός από την συσκευή Κωδικών μιας Χρήσης (Hardware Token), η Attica Bank διαθέτει την υπηρεσία αποστολής Κωδικών μιας Χρήσης μέσω μηνύματος SMS στο κινητό σας τηλέφωνο (SMS Token). Για να εγγραφείτε και να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία αποστολής Κωδικών μιας Χρήσης μέσω μηνύματος SMS (SMS Token), μπορείτε :
  α.       Να απευθυνθείτε στο κοντινότερο κατάστημα  της Attica Bank. 
  β.       Μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία μέσω του συστήματος Attica e-banking  ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα :
 • Θα πρέπει να έχετε προμηθευτεί και ενεργοποιήσει μία συσκευή Κωδικών Μίας Χρήσης (Hardware Token)
 • Από την επιλογή «Εργασίες Χρήστη» επιλέξτε τη συναλλαγή «Εγγραφή στην υπηρεσία Κωδικών μιας Χρήσης μέσω SMS» για να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία αποστολής Κωδικών Μίας Χρήσης μέσω μηνύματος SMS από την επιλογή «Εργασίες Χρήστη» επιλέξτε τη συναλλαγή «Ενεργοποίηση της υπηρεσίας Κωδικών μιας Χρήσης μέσω SMS» (SMS Token).

Χρήσιμες Συμβουλές

 • Help Desk Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών Attica Bank
 • Τηλέφωνα: 210-3669000 ή 801-11-500900 (από σταθερό τηλέφωνο εντός Ελλάδας, με χρέωση μίας αστικής μονάδας)
 • Fax: 2102280817
 • e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 • Φροντίστε να φυλάσσετε τη συσκευή Κωδικών μιας Χρήσης σε ασφαλές μέρος ώστε να μην κλαπεί.
 • Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε φυσιολογικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη.
 • Αποφύγετε να πατάτε το πλήκτρο της συσκευής αν δεν πραγματοποιείτε συναλλαγές. Η άσκοπη χρήση μειώνει τον χρόνο ζωής της μπαταρίας.
 • Η μπαταρία της συσκευής δεν αντικαθίσταται. Κάθε προσπάθεια παραβίασης της συσκευής έχει σαν αποτέλεσμα την καταστροφή της οπότε και δεν καλύπτεται από εγγύηση.