Υπηρεσία Κωδικών Μίας Χρήσης

Πραγματοποιήστε συναλλαγές με ασφάλεια!

Κωδικοί μιας χρήσης μέσω Συσκευής για ιδιώτες

H συσκευή Κωδικών Μίας Χρήσης (Hardware Token) που προμηθευτήκατε σας παρέχει την δυνατότητα της εκτέλεσης συναλλαγών μέσω του συστήματος Attica e-banking και Attica Mobile, με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

 Σημείωση : Η προμήθεια συσκευής Κωδικών Μίας Χρήσης (Hardware Token) είναι πλέον διαθέσιμη μόνο για συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών, οι οποίοι για αντικειμενικούς λόγους δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία αποστολή Κωδικών Μίας Χρήσης μέσω γραπτού μηνύματος SMS (SMS Token) (π.χ. Πελάτης Κάτοχος Αριθμού Κινητού Τηλεφώνου Εξωτερικού, Αδυναμία λήψης μηνυμάτων SMS λόγω δικαστικής ή άλλης αιτίας με την προσκόμιση των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων, κλπ).