Κωδικοί μιας χρήσης μέσω SMS

H Attica Bank, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες, σας παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας μέσω του συστήματος Attica e-Banking και Attica Mobile εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια, με την εισαγωγή ενός Κωδικού Μιας Χρήσης που αποστέλλεται με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό σας τηλέφωνο (SMS Token).

Η υπηρεσία αποστολής Κωδικών μιας Χρήσης μέσω γραπτού μηνύματος SMS (SMS Token) διατίθεται σε όλους τους Xρήστες του συστήματος e-Banking της Attica Bank.

Εγγραφή στην Υπηρεσία Κωδικών μιας χρήσης μέσω SMS

Η αποστολή Κωδικών Mιας Χρήσης μέσω γραπτού μηνύματος SMS (SMS Token) πραγματοποιείται στο κινητό σας τηλέφωνο που είναι ήδη καταχωρημένο στο Κεντρικό Σύστημα της Attica Bank.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κινητό τηλέφωνο καταχωρημένο ή είναι διαφορετικό από αυτό που χρησιμοποιείτε, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο κοντινότερο κατάστημα της Attica Bank για να ενημερώσετε τα στοιχεία σας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού κινητού τηλεφώνου και της τρέχουσας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην οποία επιθυμείτε να επικοινωνεί μαζί σας η Attica Bank.

Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία αποστολής Κωδικών μιας Χρήσης μέσω γραπτού μηνύματος SMS (SMS Token), μπορείτε να ακολουθήσετε έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 1. Σε ένα κατάστημα της Attica bank

Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Attica Bank και ο αρμόδιος υπάλληλος θα ταυτοποιήσει μέσω του κεντρικού τραπεζικού συστήματος, τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, το email και τα λοιπά στοιχεία σας. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος της Τράπεζας θα σας εγγράψει στην Υπηρεσία Κωδικών μιας χρήσης μέσω SMS (SMS Token).

 1. Εγγραφή μέσω του Attica e-banking,

Αν έχετε προμηθευτεί και ενεργοποιήσει μια συσκευή Κωδικών Μιας Χρήσης (Hardware Token), μπορείτε να εγγραφείτε στην Υπηρεσία κωδικών Μιας Χρήσης μέσω SMS από την εφαρμογή του Attica e-banking.

Σημείωση: Η προμήθεια συσκευής Κωδικών Μίας Χρήσης (Hardware Token) είναι πλέον διαθέσιμη μόνο για συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών, οι οποίοι για αντικειμενικούς λόγους δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία αποστολή Κωδικών Μίας Χρήσης μέσω γραπτού μηνύματος SMS (SMS Token) (π.χ. Πελάτης Κάτοχος Αριθμού Κινητού Τηλεφώνου Εξωτερικού, Αδυναμία λήψης μηνυμάτων SMS λόγω δικαστικής ή άλλης αιτίας με την προσκόμιση των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων, κλπ).

Στην σελίδα εισόδου στο Attica e-banking εισάγετε τον Κωδικό Πελάτη (Username) και το Μυστικό Κωδικό (Password) για να εισέλθετε στο σύστημα.

Από το μενού «Εργασίες Χρήστη» επιλέξτε τη συναλλαγή «Εγγραφή στην Υπηρεσία Κωδικών Μίας Χρήσης μέσω SMS». 

Αν είστε εγγεγραμμένος, τότε θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη με το αντίστοιχο μήνυμα ότι είστε ήδη εγγεγραμμένος στην υπηρεσία.

Αν δεν έχετε ήδη εγγραφεί, τότε θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη η οποία και περιέχει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας και το κουμπί «Αποδοχή»:

Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, πρέπει να επιλέξετε «Αποδοχή». Στην οθόνη επιβεβαίωσης που θα εμφανιστεί, θα χρειαστεί να εισάγετε τον 8-ψήφιο κωδικό μιας χρήσης που θα παραχθεί από την Συσκευή Κωδικών μιας Χρήσης (hardware token). Στην συνέχεια επιλέξτε «Επιβεβαίωση».

Τέλος, η εφαρμογή σας ενημερώνει ότι η συναλλαγή έχει ολοκληρωθεί όπως φαίνεται παρακάτω:

 

 1. Επικοινωνία με το Helpdesk της Attica Bank

Αν έχετε προμηθευτεί και ενεργοποιήσει μια συσκευή Κωδικών Μιας Χρήσης (Hardware Token), μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Help desk της Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζας στα τηλέφωνα:  210-3669000 ή 801-11-500900 (από σταθερό τηλέφωνο εντός Ελλάδας, με χρέωση μιας αστικής μονάδας). Ο υπάλληλος της Τράπεζας θα πραγματοποιήσει την εγγραφή σας στην υπηρεσία αποστολής κωδικών μιας χρήσης μέσω SMS (SMS Token).

Ενεργοποίηση της Υπηρεσίας

Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία αποστολής Κωδικών Μίας Χρήσης μέσω γραπτού μηνύματος SMS (SMS Token), πρέπει να ακολουθήσετε έναν από τους εξής τρόπους:

 1. Σε ένα κατάστημα της Attica bank

Απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα της Attica Bank και ο αρμόδιος υπάλληλος θα ταυτοποιήσει μέσω του κεντρικού τραπεζικού συστήματος, τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, το email και τα λοιπά στοιχεία σας. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος της Τράπεζας θα ενεργοποιήσει την Υπηρεσία Κωδικών μιας χρήσης μέσω SMS (SMS Token).

 1. Ενεργοποίηση μέσω e-banking

Για να ενεργοποιήσετε την αποστολή κωδικών Μιας Χρήσης μέσω SMS θα πρέπει προηγουμένως να έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία. Από το μενού «Εργασίες Χρήστη» επιλέξτε τη συναλλαγή «Ενεργοποίηση κωδικών μιας Χρήσης μέσω SMS».

Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει εγγραφή στην υπηρεσία, θα ενημερωθείτε με το αντίστοιχο μήνυμα ότι πρέπει πρώτα να προβείτε στην εγγραφή στην υπηρεσία:

Αν η υπηρεσία αποστολής κωδικών μιας χρήσης μέσω SMS έχει ήδη ενεργοποιηθεί, τότε εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα «Έχετε ήδη ενεργοποιήσει την υπηρεσία κωδικών μιας χρήσης μέσω SMS».

 

Αν η υπηρεσία δεν είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη όπου εμφανίζονται ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου και το κουμπί «Αποδοχή»:

  

Για να ενεργοποιήσει ο χρήστης την υπηρεσία, πρέπει να πατήσει «Αποδοχή» και να επιλέξει «Αποστολή κωδικού μιας χρήσης με SMS» από την επόμενη οθόνη η οποία είναι η παρακάτω:

 

 

Με την επιλογή «Αποστολή κωδικού μιας χρήσης με SMS», αποστέλλεται στο κινητό τηλέφωνο SMS ένας Κωδικός Μιας Χρήσης, τον οποίο και ο Χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει στο πεδίο «Κωδικός μιας χρήσης», όπως φαίνεται  στην παραπάνω εικόνα και στη συνέχεια να επιλέξει «Επιβεβαίωση».

Σημείωση: Το μήνυμα SMS που θα σταλεί στο κινητό σας τηλέφωνο, θα έχει σαν αποστολέα «AtticaBank».

Η τελική οθόνη είναι η παρακάτω όπου και φαίνεται ότι η συναλλαγή έχει ολοκληρωθεί.

 

 1. Επικοινωνία με το Helpdesk της Attica Bank

Επικοινωνήστε με το Help desk της Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζας στα τηλέφωνα :  210-3669000 ή 801-11-500900 (από σταθερό τηλέφωνο εντός Ελλάδας, με χρέωση μίας αστικής μονάδας). Ο υπάλληλος της Τράπεζας θα ενεργοποιήσει την υπηρεσία αποστολής κωδικών μιας χρήσης μέσω SMS (SMS Token) του Χρήστη.

Συναλλαγές με χρήση Κωδικών μιας χρήσης μέσω SMS

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα κάθε φορά που θέλετε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές μέσω του συστήματος Attica e-Banking και Attica Mobile:

 1. Επιλέξτε στην αντίστοιχη οθόνη της συναλλαγής που εκτελείτε μέσω του συστήματος e-Banking την επιλογή «Κωδικός μιας χρήσης μέσω SMS».
 1. Πατήστε το κουμπί «Αποστολή κωδικού μιας χρήσης με SMS» και  σε μερικά δευτερόλεπτα  θα λάβετε έναν 8-ψήφιο Κωδικό Μίας Χρήσης μέσω γραπτού μηνύματος SMS στο κινητό σας τηλέφωνο.
  Πατώντας το «Αποστολή κωδικού μιας χρήσης με SMS», εμφανίζεται στην οθόνη ένας μετρητής που μετράει ανάποδα το χρονικό διάστημα των δύο (2) λεπτών που είναι ενεργός ο Κωδικός μιας Χρήσης που στάλθηκε μέσω του γραπτού μηνύματος SMS. Μετά την πάροδο των δύο (2) λεπτών, ο Κωδικός μιας Χρήσης δεν είναι έγκυρος πλέον, οπότε θα πρέπει να ζητήσετε  την αποστολή νέου κωδικού, εφόσον δεν είχατε ολοκληρώσει την καταχώρηση του προηγούμενου για την εκτέλεση της συναλλαγής που επιθυμείτε.
 1. Εισάγετε τον Κωδικό Μίας Χρήσης στην συναλλαγή του συστήματος Attica e-Banking ή Attica Mobile που εκτελείτε και πατήστε την επιλογή «Επιβεβαίωση» για να ολοκληρώσετε οπότε θα σας εμφανισθεί η αντίστοιχη οθόνη «Αποτέλεσμα Συναλλαγής» με τα στοιχεία της συναλλαγής που εκτελέσατε.

  

 Ο Κωδικός Μίας Χρήσης που αποστέλλεται μέσω γραπτού μηνύματος SMS αφορά μόνο την συγκεκριμένη συναλλαγή και δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο ξανά σε άλλη συναλλαγή.

Η  υπηρεσία αποστολής Κωδικών Μίας Χρήσης μέσω γραπτού μηνύματος SMS (SMS Token) «κλειδώνεται» μετά από τρείς (3) προσπάθειες λανθασμένης εισαγωγής (λάθος πληκτρολόγηση) Κωδικού Μίας Χρήσης και θα πρέπει να επικοινωνήστε με το Help Desk της Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζας στα τηλέφωνα:  210-3669000 ή 801-11-500900 (από σταθερό τηλέφωνο εντός Ελλάδας, με χρέωση μίας αστικής μονάδας), για να ενεργοποιηθεί εκ νέου.

Συχνές Ερωτήσεις

 1. Τι είναι η υπηρεσία αποστολής Κωδικών Μίας Χρήσης μέσω γραπτού μηνύματος SMS (SMS Token);

Η υπηρεσία αποστολής Κωδικών Μίας Χρήσης μέσω γραπτού μηνύματος SMS (SMS Token) είναι μία νέα υπηρεσία που παρέχει η Attica Bank στους Xρήστες του συστήματος Attica e-Banking και Attica Mobile και παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια, με την εισαγωγή ενός Κωδικού Μιας Χρήσης που αποστέλλεται με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό σας τηλέφωνο.

 1. Αν κάποιος βρει ή κλέψει τη συσκευή κινητού τηλεφώνου μου μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία αποστολής Κωδικών Μίας Χρήσης μέσω γραπτού μηνύματος SMS;

‘Όχι, δε μπορεί να τη χρησιμοποιήσει αν είστε σίγουροι ότι δεν έχουν υποκλαπεί ο Κωδικός Πελάτη (Username) και ο Μυστικός Κωδικός (Password). Η υπηρεσία  αντιστοιχίζεται μοναδικά με τον Κωδικό Πελάτη (Username) και κανένας τρίτος δεν μπορεί να την χρησιμοποιήσει και να κάνει συναλλαγές, εφόσον δεν έχει υποκλέψει ή έχει πρόσβαση στους κωδικούς σας. Για το λόγο αυτό η Attica Bank σας προτείνει να μην φυλάτε ποτέ στο ίδιο μέρος τον Κωδικό Πελάτη (Username) και τον Μυστικό Κωδικό Πελάτη (Password). Η διαρροή σε τρίτους, δίνει πρόσβαση στο σύστημα e-Banking  και στους λογαριασμούς σας.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να προβείτε άμεσα σε προσωρινή απενεργοποίηση  της υπηρεσίας αποστολής Κωδικών Μίας Χρήσης μέσω γραπτού μηνύματος SMS επικοινωνώντας στο Help Desk της Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζας στα τηλέφωνα: 210-3669000 ή 801-11-500900 (από σταθερό τηλέφωνο εντός Ελλάδας, με χρέωση μίας αστικής μονάδας).

 1. Άλλαξα αριθμό κινητού τηλεφώνου. Πώς θα λαμβάνω Κωδικούς Μίας Χρήσης μέσω γραπτού μηνύματος SMS στο νέο μου κινητό;

Θα πρέπει να επισκεφτείτε οποιοδήποτε Κατάστημα του δικτύου της Attica Bank, προκειμένου να πιστοποιηθεί η ταυτότητά σας και να ενημερωθεί το Κεντρικό σύστημα της Τράπεζας με τον νέο αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου.

 

Στην συνέχεια μπορείτε να επαναλάβετε την εγγραφή και ενεργοποίηση της υπηρεσίας αποστολής Κωδικών Μίας Χρήσης μέσω γραπτού μηνύματος SMS (SMS Token) όπως περιγράφεται παραπάνω (εγγραφή και ενεργοποίηση κωδικών μιας χρήσης μέσω SMS).

 1. Εισάγω σωστά τον Κωδικό Μίας Χρήσης που έλαβα μέσω μηνύματος SMS αλλά η συναλλαγή δεν ολοκληρώνεται. Γιατί;

Σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανόν να έχει απενεργοποιηθεί η υπηρεσία Αποστολής Κωδικών Μίας Χρήσης μέσω SMS (SMS Token), οπότε επικοινωνήστε με το Help Desk της Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζας στα τηλέφωνα:  801-11-500900 (από σταθερό τηλέφωνο εντός Ελλάδας, με χρέωση μίας αστικής μονάδας), ή 210-3669000, για να σας ενεργοποιήσουν εκ νέου την υπηρεσία.

 1. Έχω πατήσει «Αποστολή SMS στο κινητό» αλλά δεν λαμβάνω μήνυμα SMS με Κωδικό Μίας Χρήσης. Γιατί;

Σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανόν να ισχύει ένα από τα παρακάτω:

 • Έχετε απενεργοποιήσει την δυνατότητα λήψης μηνυμάτων SMS στην συσκευή κινητού τηλεφώνου ή για οποιοδήποτε λόγω δεν έχετε πλέον σύνδεση με τον πάροχο των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
 • Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα στην λειτουργία της υπηρεσίας Αποστολής Κωδικών Μίας Χρήσης μέσω SMS (SMS Token), οπότε επικοινωνήστε με το Help Desk της Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζας, για να σας ενημερώσουν ανάλογα.
 1. Εκτός από την υπηρεσία αποστολής Κωδικών Μίας Χρήσης μέσω γραπτού μηνύματος SMS (SMS Token) υπάρχει άλλος τρόπος για την καταχώρηση Κωδικών Μίας Χρήσης;

Όταν συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι που ένας χρήστης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κωδικούς μιας χρήσης μέσω SMS (π.χ. Πελάτης Κάτοχος Αριθμού Κινητού Τηλεφώνου Εξωτερικού, Αδυναμία λήψης μηνυμάτων SMS λόγω δικαστικής ή άλλης αιτίας με την προσκόμιση των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων, κλπ), η Τράπεζα σας δίνει την δυνατότητα παραγωγής Κωδικών μιας Χρήσης μέσω συσκευής (Hardware Token), την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε απευθυνόμενοι στο κοντινότερο Κατάστημα του δικτύου της Attica Bank.

Χρήσιμα

Help Desk Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών Attica Bank

 • Τηλέφωνα: 210-3669000 ή 801-11-500900 (από σταθερό τηλέφωνο εντός Ελλάδας, με χρέωση μίας αστικής μονάδας)
 • Fax: 2102280817
 • e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.