Υπηρεσία Μαζικών Πληρωμών

Απλοποιήστε τις διαδικασίες που απαιτούν οι καθημερινές σας επιχειρηματικές πληρωμές, εξοικονομήστε χρόνο και μειώστε το λειτουργικό κόστος, με την υπηρεσία Μαζικών πληρωμών με χρήση ηλεκτρονικού αρχείου που σας προσφέρει το Attica e-banking.

Γνωρίστε τα οφέλη της υπηρεσίας μαζικών πληρωμών για την επιχείρησή σας:

  • Μαζική διενέργεια μεταφορών/πληρωμών σε ευρώ, σε λογαριασμούς της επιχείρησής σας ή τρίτων (πληρωμή προμηθευτών – υποχρεώσεων, μισθοδοσίας προσωπικού κ.λπ.). Η υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν για μαζικές πληρωμές προς πολλαπλούς παραλήπτες εντός Attica bank
  • Δυνατότητα πληρωμών προς οποιαδήποτε τράπεζα σε χώρα που ανήκει στο SEPA
  • Υποβολή αρχείων τύπου .csv & .xml (ISO 20022)
  • Έγκριση του αρχείου πληρωμών από τους επιλεγμένους χρήστες της επιχείρησης, (σύμφωνα με το εγκριτικό σχήμα της εταιρείας) από το Attica e-banking ή Attica mobile
  • Ενημέρωση για την κατάσταση των εντολών του αρχείου μέσω απαντητικών ή πληροφοριακών αρχείων
  • Ασφάλεια στις συναλλαγές

Για ενεργοποίηση της υπηρεσίας μπορείτε να επικοινωνείτε με Κατάστημα εξυπηρέτησής σας ή με το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210-3669000