Υπηρεσία Κωδικών Μίας Χρήσης

Πραγματοποιήστε συναλλαγές με ασφάλεια!

Πρόσθετος Μηχανισμός Ισχυρής Ταυτοποίησης Πελάτη

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης του επιπέδου ασφάλειας που παρέχουμε μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών Attica e-banking & Attica Mobile, από τις 5 Σεπτεμβρίου 2023 ενεργοποιούμε την εφαρμογή ενός πρόσθετου μηχανισμού επιβεβαίωσης συναλλαγών.

Κάθε φορά που πραγματοποιείτε κάποια από τις παρακάτω συναλλαγές, θα σας ζητείται επιπλέον επιβεβαίωση της συναλλαγής σας μέσω του πρόσθετου Κωδικού μιας Χρήσης τον οποίο θα λάβετε στο email που έχετε δηλώσει στην τράπεζα.

Συναλλαγές που απαιτείται ο πρόσθετος κωδικός:

  • Μεταφορά Χρημάτων σε Τρίτους Εντός και Εκτός Τράπεζας
  • Αλλαγή Κωδικού Πελάτη (Username) και Μυστικού Κωδικού (Password)
  • Εγγραφή και Μεταβολή Συσκευής Κινητού Τηλεφώνου ή Τάμπλετ
  • Μεταβολή Ημερήσιων Ορίων για Μεταφορές & Πληρωμές
  • Ενημέρωση Προσωπικών Στοιχείων ή Αριθμού Κινητού Τηλεφώνου μέσω eGov-KYC.

 Σας υπενθυμίζουμε ότι η τράπεζα δεν θα σας ζητήσει σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο (τηλεφωνικά, μέσω email, Viber, SMS), να αποκαλύψετε τους προσωπικούς σας κωδικούς και εμπιστευτικά στοιχεία όπως μυστικό κωδικό, PIN κάρτας, κωδικούς μιας χρήσης (OTP).