Μη διαθεσιμότητα Attica e-banking & Attica Mobile 22-23/2/2019

Σας ενημερώνουμε ότι για λόγους τεχνικής αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων της Attica Bank οι ψηφιακές υπηρεσίες Attica e-banking και Attica Mobile δεν θα είναι διαθέσιμες από την Παρασκευή 22/02/2019 στις 19:00 έως το Σάββατο 23/02/2019 στις 12:00.

Attica e-banking

Πραγματοποιήστε τις συναλλαγές σας από το σπίτι ή το γραφείο γρήγορα και εύκολα!

Διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες για το πώς να χρησιμοποιείτε το Attica e-banking. Οι οδηγίες είναι χωρισμένες ανά κατηγορία συναλλαγών. Πατήστε στον τίτλο κάθε κατηγορίας για να σας ανοίξει το εμπλουτισμένο με εικόνες κείμενο που περιγράφει αναλυτικά κάθε μία συναλλαγή της αντίστοιχης κατηγορίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...